امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۹

آب و خاک آریا تیاب

شرکت آب و خاک آریا تیاب تولیدکننده ، مشاور و تامین کننده تجهیزات آبیاری و آبرسانی در سراسر کشور می باشد.
مشخصات کلی

آب و خاک آریا تیاب

  • شرکت خصوصی
  • فروشگاه و نمایندگی
  • توزیع کننده
  • تامین کننده
  • مهندس ، مشاور ، مجری

آب و خاک آریا تیاب

آب و خاک آریا تیاب ، اتصالات آبیاری ، کشاورزی
آب و خاک آریا تیاب ، مشاوره و تهیه تجهیزات آبرسانی، آبیاری و گاز

بازرگانی و تجارت
  • ایران